نحوه ساختن پل Millau، بلندترین پل دنیا


 

یک سیستم پیچیده از برج های هیدرولیک برای قرار دادن دکل های پل در سرجای خود استفاده شده است. این سیستم توسط شرکت Enerpac Hydraulic Systems پیاده سازی شد. دریاگرام نحوه قرار دادن دکل های پل کشیده شده است.
دکل ها به دو قسمت از هر دو طرف پل هل داده می شدند. و هر دوره از هل دادن 4 دقیقه بطول می انجامید و در هر دوره دکل 600 میلیمتر حرکت می کرد.
در هر دو طرف دره قسمت های فلزی اسمبل شده و سپس در جای خود روی هر 7 ستون اصلی جاسازی می شدند. معمار این پل Norman Foster می گوید این پل به ظرافت یک پروانه است.
/ 0 نظر / 34 بازدید