راهنمای روشها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود و جزئیات اجرایی

 

دریافت : http://www.4shared.com/file/23806676...itMethods.html
دریافت از مرجع: http://tec.mporg.ir/T/arshive_html/F...fitMethods.pdf

*این پیشنویس دارای 10 فصل می باشد که سرفصلهای ان به شرح ذیل می باشد.همچنین دوستان می توانند هر فصل را نیز جدا دریافت کنند)
شیوه‌های بهسازی (پیش نویس )
فصل اول – راهبردهای مقاومسازی(دریافت:
http://tec.mporg.ir/T/arshive_html/F...ods.part01.exe )
کلیات
روش ارزیابی براساس نسبت ظرفیت به نیاز سازه
منحنی ظرفیت و طیف ظرفیت
طیف نیاز
نقطه عملکردی و جانجایی هدف سازه
مقاوم سازی سازهها
راهبردهای مقاومسازی
راهبرد اصلاح موضعی اجزا
راهبرد افزایش مقاومت و سختی جانبی سازه
راهبرد کاهش نیاز ساختمان
کاهش جرم ساختمان
سیستم های جداسازی لرزه ای
سیستم های غیرفعال اتلاف انرژی (میراگرها)

فصل دوم – راهکارهای اصلاح موضعی اجزاء سازه( دریافت :
http://tec.mporg.ir/T/arshive_html/F...ods.part02.rar )
راهکارهای بهسازی فونداسیون
ارزیابی شرایط فونداسیون
مشکلات مقاوم سازی فونداسیون
انواع راهکارهای رفع عیوب فونداسیون
راهکارهای تقویت فونداسیون
افزایش ابعاد شالوده
افزودن شناژ به فونداسیون
بهسازی فونداسیون با کابلهای پیش تنیده
افزایش مقاومت شمعهای موجود
تقویت از یز پی ( پی بندی)
پی بندی فونداسیونهای بنایی ، نواری
احداث شمع های کششی
بهبود شرایط خاک زیر فونداسیون (بهسازی ژئوتکنیکی)
اجرای زیر شمع ( Micro Pile)
احداث شمع و سرشمع جدید
اجرای شمع برای پی نواری پیوسته در زیر دیوارهای بنایی
اجرای شمع برای فونداسیون ساختمانهای بتن مسلح

راهکارهای بهسازی دال
انواع راهکارهای تقویت دال
تعمیر موضعی
افزایش ضخامت دال
اضافه کردن تیرک فولادی ، اضافه نمودن نوارهای فولادی
استفاده از مصالح FRP
مقاومسازی اتصال دال به دیوار برشی
بهبود عملکرد دیافراگمی دال

راهکارهای بهسازی ستون
بهسازی ستون بتنی
ژاکت بتنی
ژاکت فولادی
استفاده از الیاف مسطح پلاستیکی FRP
مقاوم سازی ستونهای گرد کوتاه تحت فشار خالص
ستونهای مستطیلی کوتاه تحت فشار خالص
تقویت برشی برای اعضای فشاری
مسائل بهسازی ستونهای بتنی
تقویت ستون برای نیروهای جانبی زلزله
بهسازی ستونهای فولادی
اضافه نمودن ورقهای پوششی به بال ستون
اضافه کردن ورقهای موازی با جان ستون و تبدیل مقطع به شکل جعبه ای
محدودیتها
مقاومت فشاری
مقاومت کششی
مقاومت برشی
انتقال بار

راهکارهای بهسازی تیرها
تیرهای بتنی
اضافه نمودن ورق های فولادی
تقویت خمشی تیر
شکست خمشی
شکست برشی
تقویت برشی
افزایش مقاومت موضعی تیرها
تقویت تیر با FRP
استفاده از پیش تنیدگی خارجی در تیرهای بتنی
تیرهای فولادی
اضافه نمودن ورقهای موازی با جان تیر
اضافه نمودن سخت کننده جان
استفاده از پیش تنیدگی جارجی برای مقاومسازی تیر فولادی
استفاده از ژاکت بتنی برای افزایش مقاومت تیرهای فلزی
راهکارهای بهسازی اتصالات
اتصالات بتنی
گسیختگی برشی اتصال
کمانش میلگردهای طولی ستون در ناحیه اتصال
کمانش میلگردهای طولی تیر در ناحیه اتصال
وجود درز سرد در محل اتصال
برون محوری امتداد تیر نسبت به امتداد ستون
کمبود آرماتورهای مثبت و منفی
مهار میلگرد کششی تیر در محدوده اتصال
روشهای مقاوم سازی اتصالات بتنی
تعمیرات جرئی
روکش بتنی
روکش فولادی (ورق فولادی مسلح کننده)
پوشش FRP
استفاده از تنگ خارجی برای افزایش ظرفیت برشی اتصالات
راهکارهای اتصالات فولادی
آسیبهای اتصالات فلزی
آسیبها ، نواقص و ناپیوستگی های جوش
آسیب های ورق اتصال جان
آسیب های چشمه اتصال
تعمیر جوش معیوب
لوچه(بیرون زدگی) ، تحدب بیش از حد
معایب جوش
اعوجاج ناشی از عمل جوشکاری
ورقهای تقویت
اتصالات

فصل سوم – حذف یا کاهش نامنظمی در سازه ( دریافت:
http://tec.mporg.ir/T/arshive_html/F...ods.part03.rar )
تقسیم بندی ساختمانها بر حسب شکل
طبقه نرم
نامنظمی پیچشی
ستون کوتاه

فصل چهارم – افزایش مقاومت و سختی جانبی سازه (دریافت :
http://tec.mporg.ir/T/arshive_html/F...ods.part04.rar )
اضافه نمودن مهار بندها
ظوابط طراحی قابهای مهاربندی شده
طراحی اتصالات مهاربندها
مهاربند ضد کمانش
اضافه کردن مهاربندهای خارجی
اضافه کردن مهاربندهای بتنی پیش تنیده و پیش ساخته
اضافه کردن دیوارهای برشی و میانقاب
دیوار برشی
انواع شکست دیوار برشی
شکست خمشی
شکست برشی
تقویت دیوار برشی با مصالح FRP
دیوارهای پشت بند
اضافه کردن قاب خمشی

فصل پنجم - کاهش جرم (دریافت:
http://tec.mporg.ir/T/arshive_html/F...ods.part05.rar )
کاهش جرم ساختمان
مثال کاهش جرم ساختمان

فصل ششم – جداسازی لرزه ای در بهسازی سازه ها (دریافت :
http://tec.mporg.ir/T/arshive_html/F...ods.part06.rar )
انواع سیستمهای جداسازی
تعریف المانهای یک سازه جداشده
مراحل نصب جداگر لرزه ای
درز انبساط
اجزای غیر سازه ای
مراحل طراحی جداگر لرزه ای

فصل هفتم – میراگر در بهسازی سازه ها ( دریافت :
http://tec.mporg.ir/T/arshive_html/F...ods.part07.rar )
اثر میرایی بر پاسخ سازه
انواع میراگر
روشهای تحلیل با میراگر
مشخصات کاربردی میراگرها
گام های بهسازی سازه با استفاده از میراگر

فصل هشتم – بهسازی ساختمانهای بنایی (دریافت :
http://tec.mporg.ir/T/arshive_html/F...ods.part08.rar )
انواع خسارات بوجود آمده ناشی از زلزله های گذشته
انواع مکانیزم های شکست در ساختمانهای بنایی آجری
روشهای بهسازی سقف
تقویت دیوارها
تقویت پی دیوارها
تعبیه دیوار برشی
تعبیه کلافهای قائم

فصل نهم – بهسازی ساختمانهای روستایی (دریافت :
http://tec.mporg.ir/T/arshive_html/F...ods.part09.rar )
مقاوم سازی دیوارها
مقاوم سازی طاق قوسی

فصل دهم – بهسازی لرزه ای ناسازه ها (دریافت:
http://tec.mporg.ir/T/arshive_html/F...ods.part10.rar )
مقاوم سازی بخش های غیر سازه ای


منبع : خانه عمران جوان


/ 0 نظر / 28 بازدید