رمضان فرصتی برای ((نه گفتن)) به خواسته های خویش و ((اری گفتن)) به خواست خدا...

 

رمضان ،ماه خودسازى

خودسازى از خودشناسى آغاز مى‏شود. نخست ‏باید خود را شناخت تا بتوان خود را ساخت، چرا که با خودشناسى، خداشناسى ‏تحقق مى‏یابد و اگر خدا را شناختیم، خود را ساخته‏ایم.

ماه رمضان، ماه خداى عزوجل است که در آن پاداش کارهاى نیک دو برابر مــــــــى ‏شود و گناهان زدوده مى‏شود.

ماه رمضان، ماه برکت و افزایش است.

ماه رمضان، ماه بازگشت و انابه است.

ماه رمضان، ماه توبـــــــــــــــــــه است.

ماه رمضان، ماه آمرزش گناهان و مغفرت است.

ماه رمضان، ماه آزادى و رهایى از جهنم و دست‏یابى به بهشت است.

 

 

 

التماس دعا

/ 0 نظر / 15 بازدید