دانلود کتاب 1000 مسئله مقاومت مصالح – تالیف: دکتر حجت ا... عادلی + لینک مستقیم

فصل اول : کشش و فشار

Bonab Civil Center

فصل دوم : سازه های کششی و فشاری هیپر استاتیک

 Bonab Civil Center

فصل سوم : رفتار غیر ارتجاعی و تحلیل خمیری سازه های کششی و فشاری

 Bonab Civil Center

فصل چهارم : تنش های برشی مستقیم و اتصالات با پیچ و پرچ

 Bonab Civil Center

فصل پنجم : تحلیل تنش و کرنش

 Bonab Civil Center

فصل ششم : پوسته ها و مخازن جدار نازک تحت فشار

 Bonab Civil Center

فصل هفتم : نیروی برشی و لنگر خمشی

 Bonab Civil Center

فصل هشتم : تنش در تیرها

 Bonab Civil Center

فصل نهم : پیچش

 Bonab Civil Center

فصل دهم : تغییر شکل تیرها

 Bonab Civil Center

فصل یازدهم : تیرهای هیپراستاتیک

 Bonab Civil Center

فصل دوازدهم : کاربرد توابع استثنائی در تحلیل تیرها

 Bonab Civil Center

فصل سیزدهم : ستونها

 Bonab Civil Center

ضمایم و پیوستها

Bonab Civil Center

 

***************************************

دانلود سیزده فصل + ضمایم و پیوستها با حجم کمتر از ٩ مگابایت

پسورد : www.sasily.persianblog.ir

Bonab Civil Center

 

**************************************

لینک مستقیم

دانلود سیزده فصل + ضمایم و پیوستها با حجم کمتر از ٩ مگابایت

پسورد : www.sasily.persianblog.ir

/ 0 نظر / 151 بازدید