برنامه های دروس عمران مخصوص ماشین حساب CASIO Algebra FX

برنامه روش سه لنگری،درس تحلیل ۲    دانلود

برنامه بدست آوردن FEM در روش شیب افت،درس تحلیل۲    دانلود

برنامه قوس کلوتوئید،درس راهسازی    دانلود

برنامه قوس قائم دایره ای،درس راهسازی    دانلود

برنامه قوس سربانتین،درس راهسازی    دانلود

برنامه دایره موهر   دانلود

برنامه بدست آوردن ممان اینرسی مقطع    دانلود

برنامه بدست آوردن تار خنثی مقطع   دانلود

 

------------------------------------------------------------------------------

این برنامه ها مربوط به اتصالات در درس فولاد ۲  میباشد:

توجه!! :دقت کنید که برای اجرای درست این برنامه ها ،حتما برنامه  "بدست آوردن تار خنثی مقطع "  و "طراحی جوش"  در ماشین حساب قرار داده شده باشد،چون در برنامه های اتصالات از این ۲ برنامه نیز به طور خودکار استفاده خواهد شد .

 

برنامه طراحی جوش   دانلود

برنامه طراحی اتصال به کمک نبشی نشیمن   دانلود

برنامه طراحی اتصال به کمک نبشی نشیمن با تقویت مثلثی   دانلود

برنامه طراحی اتصال به  کمک نبشی نشیمن با تقویت ۵ ضلعی   دانلود

برنامه طراحی اتصال به کمک نبشی جان   دانلود

برنامه تعیین  K   قابها   دانلود

------------------------------------------------------------------------------

برای انتقال برنامه ها ‌‌‌به ماشین حساب،ابتدا برنامه زیر را دانلود کرده و نصب نمایید

دانلود FA_123

برنامه را اجرا کرده و یکی از برنامه های ماشین حساب را که دانلود کرده اید در برنامه باز کنید،
  

(برای اتصال ماشین حساب به کامپیوتر باید از کابل همراه ماشین حساب استفاده کنید)

 

در این حالت در قسمت Link ماشین حساب گزینه Receive را فعال کنید و سپس مانند شکل زیر برنامه ای که میخواهید به ماشین حساب انتقال دهید را انتخاب کرده و گزینه مربوط به "انتقال به ماشین حساب" را بزنید.برنامه انتقال داده شده به قسمت program ماشین حساب خواهد رفت و میتوانید استفاده کنید.

                                                                                                                   منبع: eng.blogfa.com

/ 0 نظر / 178 بازدید