دیباچه ای از استاد عزیز و گرانقدر جناب آقای دکتر رسول دانشفراز

مهندسی آبیاری از دانشگاه ارومیه بامعدل 13.35

عنوان پایان نامه دوره کارشناسی: طراحی و ساخت مدل سیفون معکوس

کارشناسی ارشد: (2001-2004)

مهندسی عمران -آب( هیدرومکانیک )  از دانشگاه بین المللی اژه ترکیه با معدل 90.35

عنوان تز دوره کارشناسی ارشد : بررسی و مدل سازی پروفیل های سطح آب در دره بورنوا برای دبی های ماکزیمم

"Water Surface Profiles For Maximum Flood Discharges In Bornova Greek"

(2004-2008): Phd

عمران -هیدرولیک ( هیدرومکانیک ) از دانشگاه بین المللی اژه ترکیه با معدل 93.35

عنوانپایان نامهدوره دکتری

"The Transfer matrix Method For The Solution Of One Dimensional Flow Problems "

 آشنایی به زبان های :

ترکی- فارسی-  انگلیسی   - عربی

مهارتها:

  تسلط کامل بر برنامه های تخصصی هیدرولیک

HEC - RAS       

 (Surface Water Modeling System   (SMS    

  Flow Pro 2.0            

 Hydro Culv V1.1    

Soil Water characteristics

MACRA       

 مسلط بر برنامه های :

 - AUTO CAD -QBASIC  -  MATLAB - OFFICE

( دارای دیپلم کامپیوتر از کشورهای ایران و ترکیه)

  مدل سازی هیدرولیکی

مدلهای عددی در هیدرولیک

 

  : ISI مقالات و ژورنالهایخارجی  

      Daneshfaraz, R,. and Kaya, B., " Solution of the propagation of the waves in open channels by Transfer Matrix Method " Elsevier. , Ocean Engineering , 2008, PP:1-14.

      Daneshfaraz, R,. " Water Management In TURKEY ", Nov.2007, Civil Eng. Journal 22 nd. Year, No : 133, PP :20-34.

      Daneshfaraz, R,. and Kaya, B., "Method Of  TRANSFER MATRIX TO  The  Analysis Of  Hydraulic Problems", Jan. 2007, Journal  of  Applied Sciences and Eng., DOKUZ  Eylül UNV. Vol: 9,  No: 1,  PP:1-7.

     Daneshfaraz, R. and Menazadeh, M," The Hydraulics Parameters Culculation with HEC-RAS PROGRAM", Nov.2007, Civil  Eng. Journal 22 nd. Year, No : 137, PP :30-32.

 لیست برخی از مقالا ت چاپ شده در سطح بین المللی وملی :

     Daneshfaraz, R., Aklık, P.,"New Material in Coastal Areas : Geosynthetics", 5. Ulsal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu  5-7 Aralık 2005 Bodrum.

     Kaya, B., Daneshfaraz, R., Alkan, A., Eriş, E., "Channel Capacity Analysis Of Laka Stream For Floods", EWRA Symposium on Water Resources Management: Risks And Challenges For The 21st Century, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.

     Sezer, A., İnan, G., Daneshfaraz, R, "Comparison Of the Numerical Solutions Of the Unsteady Flow in Open Channels Of  Trapezoidal Cross-Section", 2005, PP:661-671, Gumuldur.

  Sezer, A., İnan, G., Daneshfaraz, R," Solution of the Unsteady Flow in Open Channels of Rectangular Cross-Section by Various Methods", 2005, PP: 399-409, Gumuldur.

 Eriş, E., Daneshfaraz, R., Kaya, B., Alkan, A. "Channel Capasity Analaysis of Laka  Stream For  Floods", 2005, PP: 495-503, Gumuldur.

  Kaya, B.,and Daneshfaraz, R., "Water Surface Profiles Of Bostanli Creek", 2005, PP: 485-493, Gumuldur.

  Daneshfaraz, R., and Aklık, P.,"New Material in Coastal Areas: Geosynthetics ", 5. Ulsal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu  5-7 Aralık 2005 Bodrum.

  زراعت پرور- ع. ودانشفراز - ر. "بررسی هیدرولوژی دریاچه ارومیه و علل نوسان آب دریاچه و روش های کنترل آن"  نخستین همایش   منطقه ای بهبهان  1386

 دانشفراز- ر ، بیگی - ی ، وثاقبیان- س. "ساماندهی مسیل دیر علی چای سلماس با استفاده از پروفیل های سطح آب" : تبریز، ایران.1387

 کتب و جزوات :

1-   تالیف مکانیک سیالات (آماده چاپ)

2-  ترجمه مدلهای عددی در محیط های متخلخل (مراحل بازبینی)

3-  جزوه هیدرولوژی مهندسی

4-  جزوه آشنایی با کامپیوتر

زمینه فعالیت :

1-  پروفیلهای سطح آب

2-  جریانهای دائمی وغیر دائمی در کانالهای روباز

3-  قوچ آبی

4-  جریانهای غیر دائم در شبکه های آبی

5-  جریانهای غیر دائم در آبهای زیر زمینی 

6-  مدلهای عددی در هیدرولیک

7-  مدلهای فیزیکی

8-  طراحی هیدرولیکی با کامپیوتر

 تجارب پژوهشی وعملی :

Project Management

Analysis of  Bornova Creek  Flows (Project No:02-MÜH-018, EGE UNIVERSITY RESERCH PROJECT REPORT)

( IRNCID)  عضو پیوسته کمیته ملی آبیاری زهکشی ایران

داوری در پروژه های تحقیقاتی دانشگاه آزاد تبریز

همکاری با مهندسین مشاور آذرپیمایش تبریزدر پروژه های آبی

 تدریس :

استادیار دانشگاه مراغه و مدرس دروس :

1-  آبیاری عمومی

2- آشنایی با کامپیوتر

3-  مساحی و نقشه برداری

4-  کاربرد کامپیوتر در علوم خاک

همکاری با مجتمع آموزش جهاد کشاورزی تبریز وابسته به دانشکده جامع علمی کاربردی در تدریس دروس  زیر :

1-  مکانیک سیالات( رشته انتقال آب)

2-  هیدرولیک انهار(رشته انتقال آب)

3-  مدیریت منابع آب(رشته انتقال آب)

همکاری با مجتمع فنی پژوهشی آذربایجان- تبریز در برگزاری دوره های تخصصی وفنی برای :

1-  مهندسین سازمان آب آذربایجانشرقی (برنامه های هیدرولیکی)

2-  مهندسین و کارشناسان ارشد سازمان آب آذربایجانغربی( مدل آبهای زیر زمینی)

3-  برای مهندسین سازمان آب اردبیل ( مدلهای هیدرولیکی)

4-  کارشناسان ارشد آب وفاضلاب یزد ( دوره تخصصی قوچ آبی)

همکاری با دانشگاههای آزاد واحد بناب ، مراغه و مشکین شهر در تدریس دروس زیر :

1-  مکانیک سیالات ( رشته عمران )

2-  هیدرولیک ( رشته عمران )

3-  بناهای آبی( رشته عمران )

4-  آمار مهندسی( رشته عمران)

5-  اقتصاد مهندسی ( رشته عمران)

6-  برنامه نویسی کامپیوتر( رشته عمران )

7-  محاسبات عددی( رشته عمران )

8-  مهندسی بنادر وسواحل( رشته عمران )

9-  مهندسی آب و فاضلاب ( رشته عمران )

10-  آبهای زیر زمینی ( رشته عمران )

11-  هیدرولوژی مهندسی ( رشته عمران )

12-  استاتیک ( رشته عمران- معماری )

13-  مقاومت مصالح ( رشته عمران- معماری )

14-  پروژه تخصصی

منبع: وبلاگ آقای دکتر رسول دانشفراز

با تشکر از زحمات استاد گرانقدر و بزرگوارآقای دکتر دانشفراز

و

تمامی استادان گرانقدر و بزرگوار رشته عمران،دانشکده فنی مهندسی.

به نمایندگی از دانشجویان رشته عمران دانشگاه آزاد واحد بناب

امیر عزیزی فر

/ 0 نظر / 76 بازدید