دانلود کتب و جزوات عمران

 

 

 

راه آهن - استاد ارضرومی
 نمونه سوالات مکانیک خاک - استاد حاجی سقطی
 تحلیل 2 - استاد یوسف پور 
 Fortran 90 - استاد برق لامع 
 تاسیسات مکانیکی و برقی - استاد فریمندکیا 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید