فهرست 146 کتاب فارسی مهندسی عمران

21. اصول و تکنولوژی بتون مسلح به ا لیاف فولادی : Steel Fiber Reinforced Concrete– عبدالله کیوانی – انتشارات رودکی ارومیه - 1369

22. اصول هیدروژئولوژی کاربردی – احمد خورسندی آقایی – انتشارات مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق – 1380

23. بارگذاری و سیستم های باربر – داود مستوفی نژاد – نشر ارکان – 1378

24. بامبو عنصر سازنده ای در ساختمانهای سبک – عباسعلی تسنیمی – انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن – 1376

25. بتن پیش تنیده – شاهین تعاونی – مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – 1367

26. بتن و اجرای آن – علی اکبر رمضانیانپور – پرویز قدوسی – محمدحسین هوشدارتهرانی – انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن – 1382

27. بررسی افت صوتی دیوارهای سبک – محمدجعفر هدایتی – انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن – 1381


29. برنامه تحلیل و طراحی سازه ها RISA-3D & 2D – حمیدرضا خشنود – انتشارات مرکز خدمات فرهنگی سالکان – 1377

30. برنامه طراحی سازه های فولادی SAPSTL – اشرف حبیب ا... – ادوارد ال. ویلسون – عباس مختارزاده – انتشارات مرکز خدمات فرهنگی سالکان و مرکز کامپیوتر دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت – 1374

31. برنامه ویژه تحلیل و طراحی شالوده های گسترده و مرکب MATS " نسخه گرافیکی " به همراه اشاره ای بر تئوری خمش صفحات مستطیلی و المانهای محدود خمش صفحه – عباس مختارزاده – انتشارات مرکز خدمات فرهنگی سالکان و مرکز کامپیوتر دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت – 1373

32. بناهای زیرزمینی ( طراحی – اجرا – نگهداری ) – آ. بووار لوکوآنه – گ. کولومبه – ف. استول – ابوالحسن بهنیا – کامبیز بهنیا – مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – 1373

33. پرسش و پاسخ مقاومت مصالح پوپوف – رضا نخعی – کورش فروغان – ناشر : نشر اتحاد


35. پمپ های سانتریفوژ (ساختمان – انتخاب و کاربرد – تئوری)_ عبدالعلی فرزاد – انتشارات فنی حسینیان – 1364

36. پی سازی – علی فاخر – انتشارات جهاد دانشگاهی دانشکده فنی دانشگاه تهران - 1371

37. پی سازی – مهرداد رهبری – انتشارات پرهام – 1370

38. تأثیر زلزله بر سدهای خاکی – محمود وفاییان – انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان - 1369

39. تحلیل اجزای محدود – جی. ای. اکین – مسعود مفید – ابوالحسن وفایی – انتشارات دانشگاه صنعتی شریف – 1376
دو – محمد رضایی پژند – محمد مؤیدیان – انتشارات دانشگاه امام رضا - 1377
41. تحلیل سازه های یک – محمد رضایی پژند – محمدرضا سالاری – انتشارات دانشگاه امام رضا (ع) – 1375


43. تحلیل و تشریح مسائل طراحی سازه های فولادی بر مبنای آئین نامه فولاد ا یران (مبحث 10 از مجموعه مقررات ملی ایران) – حبیب بهروزی فردین – آرمان ربیعی گهر – آراز خدیوپور – پیروز علامه – انتشارات روزبهان - 1380

44. تحلیل و طراحی سازه ها SAP 2000 ] ساپ 2000 [ - اشرف حبیب ا... – افشین ترابی – محمدامین کوهکن – انتشارات سیمای دانش – 1380

45. تحلِیل وطراحی سیستمهای مهندسی عمران – آلن اسمیت – ارنست هینتون – رولندلویس – محمدتقی بانکی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی- 1369

46. تکنولوژی بتن- صمد دیلمقانی - انتشارات دانشگاه تبریز – 1369

47. تکنولوژی لوله کشی – اف. هال – اردشیر اطیابی – ناشر : مؤلف – 1372

48. تکنولوژی و دوام بتن – کامران مالکی – انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن – 1370

49. تنش در ورقها و پوسته ها – ای. سی. یوگورال – غلامحسین رحیمی – انتشارات دانشگاه تربیت مدرس - 1375

50. تورم و واگرایِی خاکها از دید مهندس ژئوتکنیک – فرج اله عسکری – جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران - 1372

51. توزیع لنگر – جی. ام. گر – محمدرضا اخوان لیل آبادی – مرکز نشر دانشگاهی – 1366

52. توصیه های بین المللی برای طرح و اجرای سازه های بنایی غیر مسلح و مسلح – کامران مالکی – انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 1370

53. توصیه هایی برای طراحی اتصالات در سازه های بتن آرمه – مجید رضا نقیه – ناشر : ارکان - 1374

54. توصیه هایی برای محاسبه اثر باد بر سازه – فریبا هادیان – ناشر : مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 1378

55. تونلسازی – حسن مدنی – مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر – 1380

56. جداسازی لرزه ای در مقابل زلزله – آر. ایوان اسکینر – ویلیام اچ. روبینسون – گرمی اچ. مک وری – محسن تهرانی زاده – فرزانه حامدی – انتشارات پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله – 1378

57. جداول در مهندسی عمران – فرهاد علمی – مرتضی رئیسی – ناشر : مؤلف – 1375

58. حریم منابع آب و کاربرد آن در برنامه ریزی ناحیه ای – سعدا... ولایتی – انتشارات خراسان – 1371

59. خاک های شور و سدیمی (اصول ، دینامیک و سلول سازی) – ای. برسلو- بی. ال. مک نیل - دی. ال. کارتر – حسام مجللی – مرکز نشر دانشگاهی تهران - 1373

60. خودآموز و مرجع دستورات SAP 2000 – سپهر رئیسیان زاده – نشر کتاب دانشگاهی – تهران – 1380

61. داده های پایه شتابنگاشتهای شبکه شتابنگاری کشور – حمید رضا رمضی – انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 1376

62. در و پنجره پروفیل آهنی – جواد فرازمند – انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور – 1375

63. دستگاه طراحی کامپیوتری سازه های بتن آرمه CAD concret- عباس مختارزاده – یحیی همتی – انتشارات مرکز خدمات فرهنگی سالکان – 1374

64. دوام بتن با سیمانهای پوزولانی در شرایط آزمایشگاهی مشابه خلیج فارس – علی اکبر رمضانیانپور – انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن – 1380

65. راهنمای استاتیک و مقاومت مصالح در گزیده ای از مسائل فصول مختلف – منصور سعیدبخش – ناشر : منصور سعیدبخش - 1370

/ 0 نظر / 147 بازدید