اوقات شرعی شهرستان بناب

 

 

 

راهنمای اوقات شرعی شهرستان بناب

 

مشخصات جغرافیایی

بناب

طول جغرافیایی :

46.06

درجه شرقی

عرض چغرافیایی:

37.341

درجه شمالی

ارتفاع از سطح دریا :

1288

متر

جهت قبله:

20.46

درجه از جنوب به سمت غرب

/ 0 نظر / 15 بازدید