# دانلود_کتاب_و_برنامه_های_مهندسی_عمران

نمونه سؤالات آزمونهای حرفه‌ای مهندسان

    تاریخ آزمون رشته پایه اسفند 1387   معماری(تستی عمومی) سه معماری(تستی تخصصی) سه معماری(ترسیمی) سه معماری(طراحی) سه شهرسازی سه عمران(نظارت) سه عمران(محاسبات) سه مکانیک سه برق سه نقشه‌برداری سه ترافیک سه شهریور 1386   معماری(عمومی) سه معماری(تخصصی) سه شهرسازی سه عمران(نظارت) سه عمران(محاسبات) سه مکانیک سه برق سه نقشه‌برداری سه ترافیک سه آذر 1384 معماری(تستی) پایه های یک و دو معماری(تستی) سه شهرسازی هر سه پایه عمران(نظارت) یک عمران(نظارت) دو عمران(نظارت) سه عمران(محاسبات) یک عمران(محاسبات) دو عمران(محاسبات) سه مکانیک هر سه پایه برق هر سه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید