سرفصلهای جدید رشته عمران دانشگاه آزاد اسلامی بناب

سرفصل جدید رشته عمران دانشگاه آزاد اسلامی بناب

 

کارشناسی پیوسته 84

کارشناسی پیوسته ورودی 85 و 86 و 87 (جدید )

کارشناسی پیوسته ورودی 88 و به بعد (جدید )

کارشناسی ناپیوسته 84و85و86

تکنولوژی عمران

لیست دروس کاردانی پیوسته رشته ساختمان – فنی و حرفه ای

لیست دروس کاردانی پیوسته رشته ساختمان – کارودانش

ترم بندی دوره کارشناسی

 

/ 0 نظر / 16 بازدید